Historie TJ Sokol Plasy

Počátky Tělovýchovné jednoty Sokol Plasy souvisí se se sokolským hnutím ze začátku minulého století, resp. i konce století předminulého. Historie-žáci: 1914 Historie-žáci: 1910

Na základě těchto společensko - sportovních aktivit byla dne dne 1.srpna 1909 založena tělocvičná jednota "Sokol" v Plasích. První aktivity představují zejména tělovýchovné činnosti, ale i činnosti společenské, jako například divadelní představení a odborné přednášky.

Historie TJ-období po 1.sv.válce

Činnost organizace téměř ustala po začátku první světové války a obnovena byla na konci roku 1917.

Důležitým mezníkem bylo založení Sportovního klubu (SK), jehož hlavní činností byl fotbal. V období protektorátu byl Sokol jakožto národní tělovýchovná organizace, která představovala symbol vlastenectví, zakázán. Přesto v této době vznikla v Plasích pobočka atletického klubu Ctibor Plzeň. Hlavní sportovní náplní tohoto klubu byl zápas a vzpírání. Fotbalový klub SK Plasy vyvíjel sportovní činnost i v období válečném a pod TJ Sokol Plasy byl definitivně začleněn roce 1948.
Historie-Sjednocení TJ

V Plasích vedle Sokola existovala od roku 1911 také Dělnická tělocvičná jednota, jejíž členové se věnovali obecné tělovýchovné činnosti a dokonce hráli také jeden z kolektivních sportů - Českou házenou. Obě tyto organizace působily vedle sebe, snažily se nezávisle vybudovat zázemí pro svoji sportovní činnost a k jejich sjednocení došlo až v letech poválečných (viz foto – sjednocení TJ v Plasích).

V průběhu 50. a 60 let se v Plasích hraje také volejbal a hokej. Hokejové družstvo "Tatran Plasy" vystupuje v okresní soutěži. V těchto letech se někteří fotbalisté v zimním období věnují hokeji. Bohužel v druhé polovině 60 let etapa hokeje končí.

Od roku 1980 se v Plasích hrál také tenis, ale tyto sportovní aktivity skončily na konci 80.let a dnes je připomíná hrací plocha pod bývalou hutí, která je po rekonstrukci jen příležitostně využívána k rekreační hře.

Zřejmě nejdůležitějším mezníkem, který měl zásadní vliv na další rozvoj TJ bylo založení fotbalového klubu. Jeho založení souviselo s bouřlivým rozvojem tohoto sportu na začátku minulého století.

Historie-fotbal:1929 Parta nadšenců, která v roce 1923 založila fotbalový klub tím zahájila dlouhou a úspěšnou historii tohoto populárního sportu v Plasích. Již za první republiky patřili plaští fotbalisté k velmi dobrým týmům v širokém okolí. V začátcích se hrálo na různých místech Plas ale nakonec bylo hřiště vybudováno na pozemku knížete K.V.L.Metternicha, vedle bývalé huti, v těsném sousedství řeky Střely. Od založení klubu hráli plasští fotbalisté pod různými názvy: SK, Tatran a nakonec Sokol. V řadách hráčů fotbalového klubu působilo mnoho kvalitních hráčů a není proto překvapením, že barvy plaského SK hájili např. plzeňští fotbalisté bratři Hájkové, K,Husák a jiní, kteří se později objevili v dresech ligových týmů.

Základ mužstva ovšem tvořili místní fotbalisté. Vzpomeňme alespoň jedny z největších talentů z řad odchovanců – Josefa Honomichla, který vyrostl v ligového borce a později úspěšného trenéra,. na jehož počest a nesporné umění byla složena fotbalová hymna, která se stala oslavou vítězných zápasů a je zpívána i všemi současnými družstvy Sokola dodnes, dále Vítězslava Lavičku , který své zkušenosti získané v I. lize a reprezentačním mužstvu dnes zúročuje na trenérských postech v české republice i v zahraničí, potom Ondřeje Šimla , který se po ukočení aktivní hráčské kariéry rovněž dal na trenérskou dráhu, a z nejmladší generace pak brankářku fotbalové reprezentace žen Barboru Votíkovou.

Fotbal:1964 K dalšímu významnému rozvoji kopané v Plasích dochází v posledních 50 letech. Koncem šedesátých let se vedení dorostu ujímá trenér Zdeněk Štrunc z Hadačky, který vychoval hodně fotbalistů, z nichž řada dodnes hraje, nebo působí ve vedení oddílu.

V roce 1970, kdy je u trenérského kormidla Jiří Soutner, jenž působí v různých funkcích v oddílu nepřetržitě do současnosti, přichází úspěch týmu dospělých v podobě postupu do okresního přeboru.

V roce 1973 se zakládá družstvo žáků, kteří se pod vedením pánů Boudy a Čecha probojovali do krajské soutěže. Další úspěchy týmu dospělých přichází v sezóně 78/79. Pod vedením V.Mertla mužstvo vyhrává OP s devítibodovým náskokem a postupuje do I.B třídy.
V roce 1982 je založeno „B“ mužstvo. V dalších letech přicházejí největší úspěchy dorostenecké kopané. V sezóně 85/86 dorostenci hrají krajský přebor pod vedením J.Křepely a J.Jakeše. Následují úspěchy pod vedením J.Löffelmanna, kdy dorostenci působí v krajské soutěži.

Fotbal-1.A třída, 1993 Zatím největším sportovním úspěchem kopané v Plasích se stal postup „A“ mužstva pod vedením J.Švarce a K.Koury do I.A třídy. Jádro mužstva tvořili odchovanci, což je dobrou vizitkou práce mládežnických družstev. Za celou dobu působení v I.A třídě – tj. po dobu 4 let, dosahovalo první mužstvo Plas v rámci možností slušných úspěchů. Za všemi úspěchy je skryta dobrá práce vedení oddílu. Všem předsedům fotbalového oddílu jako J.Běželovi, C.Klimešovi, V.Kučerovi, J.Jakešovi, V.Tobrmanovi, K.Kourovi, M.Vaňourkovi patří poděkování za obětavou práci pří řízení chodu fotbalového oddílu.

V areálu hřiště došlo k zásadním změnám po roce 1970, kdy byly postaveny kabiny, kolem části plochy bylo instalováno umělé osvětlení, byla provedena přístavby kiosku, v areálu bylo vybudováno tábořiště, hřiště na tenis a volejbal. V roce 1994 bylo provedeno zatravnění hlavního fotbalového hřiště a následně vybudování náhradního hřiště. Tím se podstatně zlepšilo zázemí pro další rozvoj kopané v Plasích. Následně se podařilo opravit a rozšířit také zázemí pro hospodářskou činnost.

Dalším významným sportovním odvětvím je volejbal, který se začal hrát organizovaně na začátku 60.let. V té době se družstvo Tatranu Plasy stalo přeborníkem okresu, v dalších letech pravidelně vítězilo v turnajích a s úspěchem působilo v okresní soutěži. Volejbal-A Historie-Počátky volejbalu v Plasích Dlouhou řadu let byl organizátorem volejbalu pan Vladimír Držala. Na na konci 70.let se oddíl volejbal pod vedením M.Hurta začlenil pod TJ Sokol Plasy a je do současné doby jeho důležitou součástí. Za dlouhou etapu existence organizovaného volejbalu se podařilo dosáhnout významných úspěchů, o kterých se můžete dočíst v publikaci "PRVNÍCH STO" popisující historii TJ.

Abychom nezapomněli na ostatní sportovní aktivity. V 50.a 60.letech se hrál pod Sokolem Plasy také stolní tenis. Činnost oddílu bohužel skončila na sklonku 90. let.

Atletika-žáci-70.léta V 50.letech se do historie tělovýchovy v Plasích zapsaly také úspěchy na poli atletiky. Historie atletiky v Plasích, ověnčená několika pozoruhodnými výkony, pokračovala až do konce 70 let. Na konci tohoto období pracoval oddíl lehké atletiky pro mládež, který vedl Václav Malina. Po jeho odchodu z funkce oddíl svoji činnost skončil a atletika byla dále provozována v rámci škol.

Od otevření tělocvičny nové ZŠ Plasy na počátku 60.let probíhala také cvičení v rámci základní rekreační tělesné výchovy (ZRTV). Tento oddíl se postupně přeorientoval na rekreační sport a věnuje se zejména volejbalu (tzv. Pleskteam Plasy) a dále také turistice, cyklistice, lyžování.


Tento článek je velmi stručnou informací o bohaté historii tělovýchovy v Plasích a popisuje zejména historii stávajících hlavních aktivit - fotbalu a volejbalu.

Kniha: 100 let tělovýchovy v Plasích Zájemce o další podrobné informace z historie TJ Sokol Plasy a období, které vzniku TJ předcházely, odkazujeme na velmi dobře zpracovanou publikaci "PRVNÍCH STO" Tato publikace byla vydána při příležitosti 100 let tělovýchovy v Plasích a popisuje celou historii TJ v letech 1909-2009.

Tuto knihu, která obsahuje velké množství historických fotografií a podrobně popisuje počátky sokolského hnutí v Plasích a blízkém okolí je možné zakoupit v prodejně "Mína" v centru Plas, ul.Babinská 537. Odkaz-MAPA: -> MAPA